ตั้งค่าพื้นฐาน

ขั้นตอนการเปลี่ยนยูส

1. ทำการ Login จากนั้นกดที่เมนู “ ตั้งค่า “ เพื่อเปลี่ยนชื่อเล่นได้เลย

2. ใส่ชื่อเล่นที่ต้องการเสร็จแล้วกด “ตรวจสอบความพร้อม” เสร็จแล้วกด “ บันทึก “

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษา

1. ทำงาน Login จากนั้น กดที่เมนูตามรูปภาพ

2. จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการได้เลย

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. ทำการ Login จากนั้นให้คลิกที่เมนู “ การตั้งค่า “ เสร็จแล้วคลิกต่อที่ “ เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน “

2. จากนั้น

  • ช่องที่ 1 ให้ใส่รหัสผ่านเก่า(ที่ใช้ล็อคอิน)

  • ช่องที่ 2 ให้ใส่รหัสผ่านอันใหม่

  • ช่องที่ 3 ให้ใส่รหัสผ่านอันใหม่เพื่อยืนยัน (เหมือนช่องที่2)

เสร็จแล้ว คลิกที่ “ยืนยัน”

ขั้นตอนการเปลี่ยนราคาน้ำ

1. ทำการ Login จากนั้นไปหน้าเมนู

  • “ กีฬา “ กดตรงลูกศรตามรูป

  • “ MY “ คือราคาน้ำ มาเลเซีย

  • “ HK “ คือราคาน้ำ ฮ่องกง

  • “ ID “ คือราคาน้ำ อินโด

  • “ EU “ คือราคาน้ำ ยุโรป

ขั้นตอนการเลือกลีค

1. ทำการ Login ไปที่ช่องเมนู “ กีฬา ” จากนั้นคลิกที่ “ เลือกลีค ”

2. เลือกลีคที่ท่านต้องการแล้วกดปุ่ม “ OK ”

ขั้นตอนการเช็ครายการเล่น

1. ทำการ Login จากนั้นคลิกที่เมนู “รายการ”

2. จากนั้นหน้าต่างเว็บไซต์จะแสดงผลรายการเล่นของท่าน

ขั้นตอนการเช็คงบดุล

1. ทำการ Login จากนั้นเลือกที่เมนู “ งบดุล ”

2. จากนั้นสามารถเช็ครายละเอียดการเล่นทั้งหมดของท่านได้เลย