Golden Slot

ขั้นตอนการเล่น Golden Slot

1. ทำการ Login จากทางเข้าที่ทาง UFA ให้มา จากนั้นให้เลือก สล็อตเกม จากนั้นเลือกเกมส์ที่ท่านต้องการเข้าใช้งานได้เลย